You are here

kidhero

Country: 
United States

History

Member for
2 months 2 weeks
1v1 Europe
1226
1v1 America
1322
Team Europe
747
FFA America
1196
FFA Europe
934
Match History
TimeGameTypeResultRankPoints
Todayking1ta's GameFFA2/31196-2
Todayking1ta's GameFFA3/31198-13
Yesterdayjosiah mooh1v11/21322+1
Yesterdayhey jojo1v11/21321+5
2 days agoheyFFA2/31211-4
2 days agohey1v11/21316+1
2 days agoheyFFA2/512150
2 days agoheyFFA2/61215+8
2 days agoking1ta's GameFFA1/31206+7
2 days ago2v2 speedTeam2/2747-41
5 days ago1vs11v12/21226-5
7 days ago1200+FFA6/6934-2
8 days agojoinfastFFA5/6936-1
8 days agoFAST START BICHESFFA5/6938-4
8 days agoEagle-Owl's Game1v12/21232-2
8 days agoking1ta's Game1v11/21318+5
8 days agoGS only for whiteTeam2/2787-46
12 days agoking1ta's GameFFA1/51205+7
12 days agoking1ta's GameFFA1/51198+7
12 days agoking1ta's Game1v11/21317+5