You are here

Fran_El Diestro

Country: 
Spain

History

Member for
1 year 11 months
1v1 Europe
1189
Team Europe
977 (new)
FFA America
1020 (new)
FFA Europe
1223
Match History
TimeGameTypeResultRankPoints
Yesterdayi1v11/21189+6
YesterdaytrumpFFA3/61223+4
Yesterdaythin ffaFFA5/71219-4
YesterdayspecialTeam1/2(new) 977+137
Yesterday.Alfahane.'s GameFFA5/81223-2
2 days agoh1v11/21184+7
2 days agoh1v11/21177+2
2 days agojerries lagFFA3/61225+5
2 days agowenkbrauw!!FFA1/51220+7
2 days agofast comeFFA3/61213+2
2 days agohyggenFFA4/61211-2
7 days agojoinFFA4/61213-7
8 days agoanimal crossingFFA4/61220+1
8 days agosukkelTeam2/2(new) 840+43
8 days agogsTeam2/2(new) 797+26
8 days agoprosonlyFFA2/61220+6
8 days agoprosonlyFFA4/61214-3
8 days agoblaFFA2/61217+5
9 days agoheheFFA5/61212-9
9 days agokicoFFA2/61220+7