You are here

Chuck Norris78

Country: 
Germany

History

Member for
1 year 12 months
1v1 Europe
1198
1v1 America
880 (new)
Team Europe
1011
FFA America
1200
FFA Europe
1377
Match History
TimeGameTypeResultRankPoints
YesterdayI lost my gfFFA3/51377-2
YesterdayHassans HörnaFFA1/61379+2
YesterdaytomiFFA3/61377-14
YesterdayTU MADRE EN UNAXFFA1/413900
Yesterdayhoe hoe hoeFFA1/51390+3
YesterdaytrashFFA1/61388+4
3 days agoFickenBumsenBlasenFFA3/61383-3
3 days agonederlandersssFFA1/61386+4
3 days agonederlandersssFFA1/61382+3
3 days agoCome in and Win!FFA1/51379+8
3 days agoCome in and Win!FFA1/51371+7
3 days agoCome in and Win!FFA1/61364+4
6 days agoCome INFFA2/61360+5
6 days agoTEAMSFFA4/51355-19
6 days agoUR mom gaiFFA3/31374-6
6 days agoUR mom gaiFFA1/51380+3
6 days agoMusikFFA1/51377+9
6 days agoMusikFFA1/413680
10 days agoceazy riders1v12/21198-2
14 days agopro only!FFA1/61368+6